Gesprek Ahmed

Ahmed is 22 en studeert aan de universiteit van Gaza