Negen maanden na verkrachting wacht Eva nog steeds op behandeling aangifte

Nog altijd blijven er te veel zedenzaken bij de politie op de plank liggen. Volgens zedenadvocaten en slachtofferhulp wachten duizenden slachtoffers nu op behandeling van hun zaak.