Wrakingskamer wijst wrakingsverzoek Viruswaarheid af

De wrakingskamer van het gerechtshof in Den Haag heeft het wrakingsverzoek van Viruswaarheid afgewezen. De vier argumenten die de actiegroep naar voren bracht waaruit vooringenomenheid van de raadsheren zou blijken, zijn stuk voor stuk afgewezen.