Toelichting rechtbank op streep door avondklok

Persrechter Gert-Mark Smelt licht het besluit van de rechtbank toe.