Druk bij een vaccinatiestraat, maar 'een beetje voordringen is toegestaan'

Bij het vaccinatiecentrum van de GGD in Leiden worden 80-plussers gevaccineerd. Maar er zijn ook mensen die komen zonder dat ze zijn uitgenodigd per brief.