'Verwestering' geldt alleen voor Afghaanse meisjes

Criterium verwestering geldt alleen voor Afghaanse meisjes.