Wiebes zag vooral een onuitvoerbare kinderopvangtoeslagstelsel

De oud-staatssecretaris Wiebes kijkt heel anders naar de nota waarin ambtenaren gewaarschuwd hebben voor een te harde aanpak van de kinderopvangtoeslag-ouders.