Texel jaagt op de zwerfkat, die jaarlijks 50.000 dieren doodt op het eiland

Zwerfkatten zijn een bedreiging zijn voor beschermde soorten zoals de noordse woelmuis, tapuit en grutto. Daarom worden ze nu gevangen.