'Perspectief voor de toekomst begint altijd in het hier en nu'

"Niet bezuinigen, maar investeren in de toekomst", zegt koning Willem-Alexander in de troonrede. "We investeren in baanbehoud en een schoner land voor straks."