'Zelfs de natuur verliet Auschwitz'

'De man die naar Auschwitz wilde'. Dat is de onwaarschijnlijke titel van een boek van de Britse oudstrijder Denis Avey, die inmiddels 92 jaar oud is. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hij vlakbij Auschwitz vast in een speciaal kamp voor krijgsgevangenen en vatte hij het levensgevaarlijke plan op om voor één nacht van plek te ruilen met een gevangene in het beruchte vernietigingskamp vlakbij. Puur en alleen omdat hij wilde zien of de geruchten over de verschrikkingen klopten. Het plan lukte en hij ruilde met een man die hij kende van de dwangarbeid.