Wevers ontkent fysieke mishandeling: 'Nooit iemand geslagen of geschopt'

Bondstrainer Vincent Wevers gaat in op de beschuldigingen van meerdere oud-turnsters die verklaarden dat Wevers zich schuldig heeft gemaakt aan fysieke mishandeling.