'Wanneer lach ik weer? Ik zit al vier maanden thuis.'

Op het Malieveld in Den Haag hebben zich de eerste demonstranten uit de evenementensector verzameld. Ze zijn niet blij met de regel dat er binnen maar dertig (en vanaf volgende maand honderd) mensen bij een evenement aanwezig mogen zijn.