Rutte kondigt verdere versoepelingen aan

De versoepelingen hebben vooral hun weerslag op de horeca en het onderwijs: die mogen, zij het mondjesmaat, gaan beginnen met een herstart.