GGD over aanpak coronavirus: 'Er zijn verschillende draaiboeken'

Sjaak de Gouw vertelt over de verschillende scenario's waar Nederland mee te maken kan krijgen.