De staatssecretaris van Defensie besloot de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne naar Zeeland terug te draaien.