Meeste kinderen kwamen om in hevige rook

Volgens reddingwerkers is de brand veroorzaakt door kaarsen die waren aangestoken omdat er problemen waren met de elektriciteit.