De boeren beschuldigen enkele grote supermarktketens in Spanje ervan dat ze samen de prijzen van de producten uit de landbouw en veeteelt laag houden.