In de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel gaat de waterstand de komende dagen sterk stijgen. Daarom worden op verschillende plekken maatregelen genomen.