'De konikpaarden zijn thuis in hun historische vaderland'

Het gaat goed met de konikpaarden die vanuit de Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland zijn gebracht. Ze leven daar tussen de bisons, de herten en reeën.