De brandweer probeert mensen die nog in het flatgebouw zitten zo snel mogelijk te evacueren.