Dijkhoff laat wachtgeld stopzetten na ophef

Hij wil niet dat fractieleden steeds worden aangesproken op zijn keuze om de toelage te accepteren,