Niet alleen Brazilië, ook Bolivia te maken met enorme bosbranden. Er is al zo'n 650.000 hectare aan bos verbrand. Volgens milieuorganisaties zijn de branden ontstaan door boeren die landbouwgrond willen ontginnen en door de extreme droogte.