Minister Wiebes: we gaan iedereen verleiden mee te doen

Volgens de minister neemt het kabinet dertig jaar de tijd voor de veranderingen die nodig zijn om te verduurzamen. "De woonlasten moeten neutraal lopen."