Gejuich stijgt op wanneer de uitslag van de burgemeestersverkiezingen in Istanbul bekend is geworden.