Vandaag werd bekend dat de maatregelen van het klimaatakkoord waarschijnlijk niet genoeg zijn om de klimaatdoelen te halen. Gaan nieuwe maatregelen de doelstellingen wel halen? En wat betekent dit voor de burger?