Provinciale Staten en de Eerste Kamer, wat hebben die met elkaar te maken?

Sommige oppositiepartijen beschouwen de Provinciale Statenverkiezingen als een referendum over het kabinet. Maar als het kabinet in de Eerste Kamer zijn meerderheid verliest, wordt regeren lastiger, maar niet onmogelijk.