Minister Koolmees over Turkse weekendscholen

Over de aangekondigde Turkse weekendscholen in Nederland zegt hij dat zulke informele scholen op zich niet bijzonder zijn. Wel komt er een onderzoek naar informeel onderwijs, om te controleren of de lesinhoud niet strijdig is met integratie en democratie.