Dijkhoff: we nemen niet alles klakkeloos over

Dijkhoff krijgt veel kritiek op zijn klimaatscepsis in de krant. Maar volgens Dijkhoff zelf wilde hij alleen maar duidelijk maken dat er nog niets vast ligt en dat er naar haalbaarheid wordt gekeken.