NOS Nieuws

GroenLinks: wat verandert er nu?

Van Ojik heeft nog veel vragen voor staatssecretaris Harbers. Vooral over het overdragen van de discretionaire bevoegdheid aan de IND.