De aarde stond precies tussen de maan en de zon in, waardoor de maan volledig verduisterd was. De maan kleurde rood omdat er alleen nog een beetje zonlicht via de aardatmosfeer de maan bereikte.