Veel schade in kustplaats Sambolo

NOS Nieuws Buitenland

In kustplaats Sambolo op Java is de schade na de tsunami groot. Het is een van de zwaar getroffen plekken.