Troonrede: leven we wel voldoende met elkaar en niet naast elkaar?

In de Troonrede zegt het kabinet dat aan een samenleving voortdurend moet worden gewerkt.