Stemmingen: motie van wantrouwen verworpen

Het debat is afgelopen, minister Blok kan aanblijven.