Kamerbrede steun voor kabinet voor Russische aansprakelijkheid

Maar unanieme steun voor een motie zat er bij het debat niet in. Forum voor Democratie en de PVV ondertekenden die niet.