Arrestaties bij actie Oostvaardersplassen

Actievoerders wilden grazers in het gebied bijvoeren, maar dat is verboden. De sfeer was grimmig.