Minister over toenemende zorg voor ouderen: 'Niemand kan dit in zijn eentje'

De Jonge wil dat ook het bedrijfsleven zoekt naar mogelijkheden om iets te doen voor de groeiende groep 75-plussers.