Kersttoespraken: een lange traditie

Voor het vijfde jaar houdt de koning zijn traditionele kersttoespraak. De kersttoespraak kent een jarenlange traditie.