Toekomstig eiland moet windmolenparken Noordzee verbinden

Het eiland op de Doggersbank moet over 10 à 15 jaar windenergie leveren aan alle omliggende landen.