'Noodplan voor Rotterdam-Zuid'

Er moet een noodplan komen voor Rotterdam-Zuid. Het Rijk moet bijspringen want Rotterdam kan het niet alleen. De problemen, werkloosheid, lage inkomens, onderwijsachterstand, criminaliteit, zijn te groot. Oud-minister Deetman, opsteller van het advies, spreekt van een on-Nederlandse situatie.