Vervolging LHBTI'ers in Tsjetsjenië

In Tsjetsjenië is homoseksualiteit taboe; er is veel geweld tegen LHBTI'ers. Naar aanleiding van Kamervragen legt minister Ploumen uit welke acties hiertegen worden ondernomen.