NOS Nieuws

Droogte en honger bedreigen Somaliland

Ernstige droogte bedreigt meer dan tien miljoen levens in de Hoorn van Afrika. In Somaliland is bijna de hele veestapel bezweken en wordt nu gevreesd voor hongersnood.