Aboutaleb: we zijn misleid

Burgemeester Aboutaleb over de gang van zaken van vanavond.