Opmerkelijke geboorte tweeling

In Phoenix werd rond de jaarwisseling een tweeling geboren: de een nog in 2016, de ander in 2017.