Animatie Veiligheidsraad

Wat is er precies gebeurd bij Dalfsen en hoe kunnen zulke treinongelukken in de toekomst worden voorkomen?