Veel Europees protest tegen Hongaarse mediawet

Veel Europarlementariërs hebben de Hongaarse regering opgeroepen een omstreden mediawet in te trekken, omdat daarmee de persvrijheid in Hongarije onder druk komt te staan.