Inspectie/Ziekenhuizen

NVZ: 'Het is complex, maar in geval van twijfel: altijd melden'

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen vindt dat er bij twijfel altijd een melding moet worden gedaan.