Energiebesparing kan wettelijk verplicht worden

Het kabinet gaat maatregelen om energie te besparen wettelijk afdwingen, als ze te langzaam worden ingevoerd. De partijen die het energieakkoord afsloten voorzien dat dat nodig is om de doelstellingen te halen. "Van Greenpeace tot VNO-NCW, van kabinet tot alle gemeenten, iedereen is het er over eens", zegt Ed Nijpels van de commissie die de naleving van het energieakkoord controleert.