Eerste eilandje Marker Wadden boven water

In het Marker Meer is het eerste stukje land zichtbaar geworden van de zogeheten Marker Wadden. Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland willen het gebied tussen Enkhuizen en Lelystad ontwikkelen "van een saaie bak water tot een interessant gebied voor flora, fauna en mens."