Het kabinet wil dat in 2020 zeven van de tien kolencentrales in Nederland zijn gesloten. Critici denkt dat het kabinet tijd probeert te rekken.