De 'oercatastrofe van de twintigste eeuw'

De Eerste Wereldoorlog was de eerste moderne oorlog, waarbij voor het eerst tanks, gifgas en vliegtuigen werden ingezet. Er sneuvelden ongeveer 9 miljoen mensen onder meer in de loopgraven bij Verdun.